Goderich Run Around the Square: Me & Kathi

IMG_0641-1


© Jennifer Wasylenko 2013